ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

ابزار فرم تماس با مدیر (نسخه 2)

فرم تماس ابزار فرم تماس نسخه 2 ، با سبک گرافیکی جدیدتر طراحی شده و با درج کد ابزار در صفحه سایت یا وبلاگ ، لینک متنی و یا دکمه گرافیکی نمایش داده می شود که کاربر با کلیک روی آن ، در خود سایت یا وبلاگ شما، فرم تماس مربوطه باز خواهد شد.
تفاوت ابزار فرم تماس نسخه یک با این نسخه جدید در این است که در ابزار قدیمی صفحه فرم تماس در پنجره جدیدی خارج از صفحه سایت یا وبلاگ شما باز میشد.
برای دریافت کد این ابزار ابتدا نوع نمایش این ابزار را انتخاب و آدرس ایمیل خود را جهت دریافت پیام های ارسالی وارد کنید.
لازم به ذکر است ابزار فرم تماس با این سبک نمایش ، برای اولین بار توسط یک ابزار ارائه شده است.
1آدرس ایمیل
آدرس ایمیل جهت دریافت پیام های ارسالی :
2انتخاب نوع نمایش دکمه فرم تماس
      
3تنظیمات دکمه فرم تماس
                 

                 

ساخت کد ابزار

توجه
» جهت نمایش چگونگی نمایش این فرم تماس روی این قسمت کلیک کنید.
» ممکن است در برخی موارد ایمیل های ارسالی از طریق فرم، در قسمت SPAM یا BULK ایمیل شما نمایش داده شود.
» جهت استفاده از ابزار فرم تماس نسخه قدیمی به این صفحه مراجعه کنید.