ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

ابزار فرم تماس با مدیر

تماس ابزار فرم تماس ، با سبک گرافیکی جدید طراحی شده و با درج کد ابزار در صفحه سایت یا وبلاگ ، لینک متنی و یا دکمه گرافیکی نمایش داده می شود که کاربر با کلیک روی آن ، وارد صفحه فرم تماس مربوطه می شود. برای دریافت کد این ابزار ابتدا نوع نمایش این ابزار را انتخاب و آدرس ایمیل خود را جهت دریافت پیام های ارسالی وارد کنید.
برای نمایش صفحه فرم تماس این قسمت را کلیک کنید.
1آدرس ایمیل
آدرس ایمیل جهت دریافت پیام های ارسالی :
2انتخاب نوع نمایش دکمه فرم تماس
      
3تنظیمات دکمه فرم تماس
                 

                 

ساخت کد ابزار

توجه
» ممکن است در برخی موارد ایمیل های ارسالی از طریق فرم، در قسمت SPAM یا BULK ایمیل شما نمایش داده شود.