namalux
apandwin
ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

ابزار فرم تماس با مدیر

تماس ابزار فرم تماس ، با سبک گرافیکی جدید طراحی شده و با درج کد ابزار در صفحه سایت یا وبلاگ ، لینک متنی و یا دکمه گرافیکی نمایش داده می شود که کاربر با کلیک روی آن ، وارد صفحه فرم تماس مربوطه می شود. برای دریافت کد این ابزار ابتدا نوع نمایش این ابزار را انتخاب و آدرس ایمیل خود را جهت دریافت پیام های ارسالی وارد کنید.
برای نمایش صفحه فرم تماس این قسمت را کلیک کنید.
1آدرس ایمیل
آدرس ایمیل جهت دریافت پیام های ارسالی :
2انتخاب نوع نمایش دکمه فرم تماس
      
3تنظیمات دکمه فرم تماس
                 

                 

ساخت کد ابزار

توجه
» ممکن است در برخی موارد ایمیل های ارسالی از طریق فرم، در قسمت SPAM یا BULK ایمیل شما نمایش داده شود.
به سادگی با فروشگاه ساز کاموا یک فروشگاه اینترنتی بسازید!