ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

کد باز شدن پنجره جدید

اگر می خواهید هنگام باز شدن صفحه سایت شما و یا کلیک کاربران بر روی دکمه نوشتاری و یا تصویری در صفحه ، صفحه ای جدید با تنظیمات دلخواه باز شود ، می توانید ازین کد استفاده کنید پنجره​های PopUp به پنجره​های کوچکی گفته می​شود که بر روی پنجره فعلی باز می​شوند و معمولاً حاوی یک پیغام، تبلیغ یا پنجره مربوط به نظرات هستند.
1انتخاب نوع باز شدن پنجره جدید
             
2تنظیمات پنجره جدید
آدرس صفحه مورد نظر :
نمایش جزییات صفحه (نوار منو - نوار ابزار - نوار آدرس - نوار وضعیت) ؟
اندازه طول پنجره:       اندازه ارتفاع پنجره:
فاصله پنجره از بالا:       فاصله پنجره از چپ:
ساخت کد ابزار پیش نمایش ابزار  
توجه
» در برخی مرورگر ها ، به دلیل محدودیت های امنیتی مرورگر کاربران ، بازشدن اتوماتیک پنجره جدید اتفاق نمی افتد.