ابزار های حرفه ای
ابزار های کاربردی
مطالب آموزشی

ابزار مترجم سایت

مترجم شما می توانید با درج این ابزار پرکاربرد ، امکان ترجمه صفحه سایت یا وبلاگ را به کاربران خود که ممکن است آشنایی با زبان فارسی نداشته باشند ، بدهید. ابزار مترجم ، قابلیت ترجمه متون صفحه اینترنتی شما را به 36 زبان زنده دنیا داراست. این ابزار از مترجم قدرتمند سایت گوگل بهره برده است.
1تنظیمات نمایش ابزار
پیش نمایش ابزار
اندازه طول ابزار : پیکسل
انتخاب رنگ پشت زمینه :
removeبدون پشت زمینه

ضخامت حاشیه ابزار :
پیکسل انتخاب رنگ حاشیه :
ساخت کد ابزار